Shoqata është jo politike dhe jo fitimprurëse, por ekskluzivisht për qëllime të shërbimeve shoqërore. Misioni i Dentistëve Pa Kufi lind nga nevoja për të bërë të realizushme egzekutimin e terapive dentare për shëndetin oral.

Për ta bërë të aksesueshëm për ata që normalisht nuk do ishin në gjëndje të përballonin kostot e larta. Shoqata merr përsipër të ofrojë pa pagesë:

  • Vizitën
  • Egzaminimin radiografik
  • Diagnozën
Për të përmbushur misionin e saj shoqata gjithashtu ndërmori ndërtimin e një rrjeti klinikash dentare private që veprojnë duke ofruar shërbimet e tyre profesionale në mënyrë vullnetare.

ÇFARË OFROJMË

Falë një marrëveshje me strukturat dentare në vënde të ndryshme si Itali apo vende të tjera, shoqata arrin të marrë shërbime dentare me kosto të ulëta dhe me cilësi të lartë, me personel mjekësor të kualifikuar dhe gjithashtu aparatura të teknologjisë më të fundit.

Rrjeti i profesionistëve në marrëveshje me shoqatën ofron një shërbim cilësor që ndjek pacientin në cdo fazë. Shoqata garanton cilësinë dhe rezultatin e ndërhyrjeve të kryera si në Itali dhe jashtë saj.

NJË UDHËTIM I LEHTËSUAR DHE NJË SUKSES I GARANTUAR

Dentisti Senza Frontiere ofron një shërbim që redukton kostot në mënyrë të vazhdueshme dhe lehtëson proçedurat e një kredie me 0%.

Suksesi i çdo ndërhyrje është 100% i grantuar nga një siguracion që mbulon si shpenzimet mjekësore ashtu dhe kostot e çdo transferimi.

NJË MBËSHTETJE E PLOTË PËR PACIENTIN

Përcaktohet se misioni ynë nuk është i kufizuar në veprimtarinë e vetme që do të kryhet në Itali, por shoqata ofron mbështetje të plotë në vëndet e tjera të huaja, të cilat operojnë në mënyrë autonome sikurse të lidhura së bashku.


NJË UDHËTIM I LEHTËSUAR

Hoteli

Gjatë udhëtimit tuaj nëse do ju duhet një vend komod për t`u akomoduar. Na tregoni nevojat tuaja dhe ne do organizohemi për rezervimin në një nga hotelet tona partnere.


Përkthyes

– Ne e dimë se dalja nga Italia nënkupton ndryshimin e gjuhës, por për ne është thelbësore që të jeni në dijeni për cdo hap dhe të keni mundësinë për t`u shprehur dhe zgjidhur çdo dyshim. Për këtë arsye ju ofrojmë mundësinë e një përkthyesi të gjuhës amtare, gjithmonë i pranishëm në klinika

parallax background

LËR NJË TAKIM

Na kontakto për të rezervuar një takim

SHËRBIMET

Shërbimet që ofrohen nga strukturat e lidhura me shoqatën janë degë të ndryshme të odontostomatologjisë, përkatësisht:

STAFI

Ekipi i projektit Dentisti senza Frontiere është i përbërë nga profesionistë dhe profesionistë tejet të kualifikuar, të cilët falë aftësive të tyre garantojnë ndihmë të plotë dhe një përvojë të ndërtuar mbi nevojat e klientit. Bëjnë pjesë në ekipin tonë:

Geom. Angelo Russo

President

Prof. Dr. Nicola Russo

Mjek dentist stomatolog

Edmond Kristo

Menaxher i Shitjeve për Shqipërinë, Maqedoninë dhe Kosovën

Christos Papavasiliou

Mjek Kirurg Stomatolog

Prof. Dr Nicola Russo

President i Komitetit Etiko- Shkencor

Geom. Angelo Russo

President Garant i Komitetit

Dr. Giovanni Scelzi

Koordinator i menaxhimit të marketingut me studiot stomatologjike

Dr. Carmine Del Re

Koordinator Kombëtar

ANËTARËSOHU!
close slider

    Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso quale socio a DENTISTI SENZA FRONTIERE ONLUS, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare obbligatoriamente le quote sociali qualora previste.Dichiara di aver preso nota dello Statuto e dell’eventuale Regolamento e di accettarli integralmente e condivide le finalità istituzionali ed accettare lo scopo senza fine di lucro dell’associazione.Dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del DLGSn.196/2003 così come modificato dal GDPR, dandone consenso per il perseguimento degli scopi statutari.