ÇFARË OFROJMË
ÇFARË OFROJMË

Falë një marrëveshje me strukturat dentare në vënde të ndryshme si Itali apo vende të tjera, shoqata arrin të marrë shërbime dentare me kosto të ulëta dhe me cilësi të lartë, me personel mjekësor të kualifikuar dhe gjithashtu aparatura të teknologjisë më të fundit.

Rrjeti i profesionistëve në marrëveshje me shoqatën ofron një shërbim cilësor që ndjek pacientin në cdo fazë. Shoqata garanton cilësinë dhe rezultatin e ndërhyrjeve të kryera si në Itali dhe jashtë saj.

NJË MBËSHTETJE E PLOTË PËR PACIENTIN

Përcaktohet se misioni ynë nuk është i kufizuar në veprimtarinë e vetme që do të kryhet në Itali, por shoqata ofron mbështetje të plotë në vëndet e tjera të huaja, të cilat operojnë në mënyrë autonome sikurse të lidhura së bashku.

NJË UDHËTIM I LEHTËSUAR DHE NJË SUKSES I GARANTUAR

Dentisti Senza Frontiere ofron një shërbim që redukton kostot në mënyrë të vazhdueshme dhe lehtëson proçedurat e një kredie me 0%.

Suksesi i çdo ndërhyrje është 100% i grantuar nga një siguracion që mbulon si shpenzimet mjekësore ashtu dhe kostot e çdo transferimi.

NJË UDHËTIM I LEHTËSUAR

Hoteli

Gjatë udhëtimit tuaj nëse do ju duhet një vend komod për t`u akomoduar. Na tregoni nevojat tuaja dhe ne do organizohemi për rezervimin në një nga hotelet tona partnere.


Përkthyes

Ne e dimë se dalja nga Italia nënkupton ndryshimin e gjuhës, por për ne është thelbësore që të jeni në dijeni për cdo hap dhe të keni mundësinë për t`u shprehur dhe zgjidhur çdo dyshim. Për këtë arsye ju ofrojmë mundësinë e një përkthyesi të gjuhës amtare, gjithmonë i pranishëm në klinika.

ANËTARËSOHU!
close slider

    Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso quale socio a DENTISTI SENZA FRONTIERE ONLUS, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare obbligatoriamente le quote sociali qualora previste.Dichiara di aver preso nota dello Statuto e dell’eventuale Regolamento e di accettarli integralmente e condivide le finalità istituzionali ed accettare lo scopo senza fine di lucro dell’associazione.Dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del DLGSn.196/2003 così come modificato dal GDPR, dandone consenso per il perseguimento degli scopi statutari.