DIAGNOSTIKIMI
DIAGNOSTIFIKIMI

Diagnoza është e nevojshme për të vlerësuar shëndetin e zgavrës së gojës, për të identifikuar ndonjë problem dhe për të përcaktuar trajtimet më të përshtatshme.

Në veçanti, është e mundur që pas një vizite të parë me një specialist stomatolog, për të përshtatur nevojat e cdo pacienti, është e nevojshme të kryhen egzaminime specifike në mënyrë që të studiohen problemet e veçanta me saktësi të plotë. Për këto studime ne përdorim shërbimin diagnostikues të imazherisë dhe teknologjitë e saja të dedikuara.

Dentisti Senza Frontiere ofron një shërbim të plotë dhe cilësor që ndjek pacientin në cdo hap, duke garantuar mirëqënie dhe garanci.

ANËTARËSOHU!
close slider

    Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso quale socio a DENTISTI SENZA FRONTIERE ONLUS, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare obbligatoriamente le quote sociali qualora previste.Dichiara di aver preso nota dello Statuto e dell’eventuale Regolamento e di accettarli integralmente e condivide le finalità istituzionali ed accettare lo scopo senza fine di lucro dell’associazione.Dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del DLGSn.196/2003 così come modificato dal GDPR, dandone consenso per il perseguimento degli scopi statutari.