GNJATALOGJIA
GNJATALOGJIA

Është një nga degët më komplekse të stomatologjisë që përfshinë të gjitha patologjitë që ndikojnë në artikulimin e gojës dhe rrjedhimisht të gjitha organet të lidhura me të.

Problematikat më të shpeshta janë: vështirësi në hapjen- mbylljen e gojës, dhimbje e fytyrës, dhimbje e qafës, dhimbje e kokës nga hapja- mbyllja e nofullave, bruksizëm, marramëndje, dhimbje shpine, dhimbje këmbësh, dhimbje shpatulle, tringëllim në vesh, dhimbje të nofullës, probleme me posturën, bllokim i mandibulës (nofullës së poshtme), çfarëdo shqetësimi në hapje-mbylljen e gojës.

Mjeku gnjatolog është një dentist i specializuar në këtë fushë, por që në patologji që i përkasin artikulacioneve të gojës mund të bashkëpunojë më mjekë të tjerë si: Posturolog, Ortodontist, Kirurg maksilofacial, Protezist dhe Implantolog.

ANËTARËSOHU!
close slider

    Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso quale socio a DENTISTI SENZA FRONTIERE ONLUS, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare obbligatoriamente le quote sociali qualora previste.Dichiara di aver preso nota dello Statuto e dell’eventuale Regolamento e di accettarli integralmente e condivide le finalità istituzionali ed accettare lo scopo senza fine di lucro dell’associazione.Dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del DLGSn.196/2003 così come modificato dal GDPR, dandone consenso per il perseguimento degli scopi statutari.