HIGJENA ORALE
HIGJENA ORALE

Është unaza e parë që shakton proçesin shkatërrues të dhëmbit që rezulton në formimin e kariesit. Bakteret e pranishme brënda florës së gojës mund të përhapen dhe të bëhen agresivë falë sheqernave që rrjedhin nga mbetjet e ushqimit të inkorporuara midis dhëmbëve.

Mungesa e higjenës lehtëson fermentimin dhe në të njëjtën kohë prodhon substanca që lidhen fort në sipërfaqen e dhëmbit si një lloj mbështjellësi duke krijuar një pllakë bakteriale të tmerrshme.

ZBARDHIMI

Bukuria fillon menjëherë këtu dhe për kodin e ri estetik buzëqeshja duhet të jetë e shëndetshme dhe shumë e bardhë.

Teknikat e zbardhimit të dhëmbëve shërbejnë për të eleminuar zverdhjen e formave të ndryshme për shëmbull ato për shkak të nikotinës, kafeinës, teinës, dhe devitalizimeve të vjetra ose traumave të mëparshme. Kjo proçedurë është pa dhimbje dhe jo e dëmshme për strukturën e dhëmbëve.

ANËTARËSOHU!
close slider

    Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso quale socio a DENTISTI SENZA FRONTIERE ONLUS, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare obbligatoriamente le quote sociali qualora previste.Dichiara di aver preso nota dello Statuto e dell’eventuale Regolamento e di accettarli integralmente e condivide le finalità istituzionali ed accettare lo scopo senza fine di lucro dell’associazione.Dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del DLGSn.196/2003 così come modificato dal GDPR, dandone consenso per il perseguimento degli scopi statutari.