KIRURGJIA
KIRURGJIA

Kirurgjia orale ju lejon të rivendosni shëndetin e zgavrës së gojës jo vetëm përmes ekstraksioneve të thjeshta/komplekse, por përmes kirurgjisë plastike të gingivave ose nëpërmjet heqjes së formacioneve cistike.

Të gjitha këto terapi kirurgjikale në zgavrën e gojës janë në përputhje me struktura ambulatore. Me teknika të reja moderne dhe anestetike kjo kirurgji mund të kryhet absolutisht pa dhimbje.

ANËTARËSOHU!
close slider

    Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso quale socio a DENTISTI SENZA FRONTIERE ONLUS, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare obbligatoriamente le quote sociali qualora previste.Dichiara di aver preso nota dello Statuto e dell’eventuale Regolamento e di accettarli integralmente e condivide le finalità istituzionali ed accettare lo scopo senza fine di lucro dell’associazione.Dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del DLGSn.196/2003 così come modificato dal GDPR, dandone consenso per il perseguimento degli scopi statutari.