STOMATOLOGJIA PEDIATRIKE
STOMATOLOGJIA PEDIATRIKE

Është një disiplinë e stomatologjisë që parandalon dhe trajton patologjitë e gojës dhe dhëmbëve të femijëve nga mosha 2 deri 16-vjeç.

Degë e fokusuar në parandalimin dhe trajtimin e lezioneve karioze gjithashtu përfshin: fluorizimin, identifikimin e pabarazive që ndikojnë në mbylljen e dhëmbëve.

Thelbësore për shëndetin e gojës së fëmijëve është edukimi i higjenës orale. Bazike në këtë degë është shumë e rëndësishme bashkëpunimi me pacientët e vegjël.

ANËTARËSOHU!
close slider

    Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso quale socio a DENTISTI SENZA FRONTIERE ONLUS, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare obbligatoriamente le quote sociali qualora previste.Dichiara di aver preso nota dello Statuto e dell’eventuale Regolamento e di accettarli integralmente e condivide le finalità istituzionali ed accettare lo scopo senza fine di lucro dell’associazione.Dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del DLGSn.196/2003 così come modificato dal GDPR, dandone consenso per il perseguimento degli scopi statutari.