STRUKTURA ORGANIZATIVE
STRUKTURA ORGANIZATIVE

Dentisti Senza Frontiere është një shërbim i plotë dhe cilësor që ndjek klientin në çdo hap, nga kërkesa për një preventiv deri në pas ndërhyrje, duke garantuar mirëqenien dhe kënaqësinë e tyre. Kjo falë një ekipi kompetent dhe gjithmonë në dispozicion.

Geom. Angelo Russo

President

Edmond Kristo

Menaxher i Shitjeve për Shqipërinë, Maqedoninë dhe Kosovën

Prof. Dr. Nicola Russo

Medico Odontoiatra Dentista

Cav. Prof. Dr. Christos Papavasiliou

Medico Chirurgo Odontoiatra


Dr. Brunilda Gashi Cenkoglu

Medica Chirurga Odontoiatra

Dr. Marsida Suvarija

Përgjegjëse e shërbimit ndaj klientit për Shqipërinë dhe Përkthyese

Umberto Saragoni

Përgjegjës i shërbimit ndaj klientit për Rumaninë dhe Përkthyes

ANËTARËSOHU!
close slider

    Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso quale socio a DENTISTI SENZA FRONTIERE ONLUS, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare obbligatoriamente le quote sociali qualora previste.Dichiara di aver preso nota dello Statuto e dell’eventuale Regolamento e di accettarli integralmente e condivide le finalità istituzionali ed accettare lo scopo senza fine di lucro dell’associazione.Dichiara di aver ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del DLGSn.196/2003 così come modificato dal GDPR, dandone consenso per il perseguimento degli scopi statutari.